Yunanıstan

Yunanıstan Layihəsi:

Layihənin əhatə dairəsi: 2G(Fase-I) və 3G (Fase-II) rabitə modemləri ilə ağıllı elektron aşağı gərginlikli sayğaclar.
Layihənin müddəti: 2016.4-2021.5
Layihənin təsviri: Layihəyə Yunanıstan kommunal xidmətinə - HEDNO-ya 2G(Mərhələ-I) və 3G (Mərhələ-II) rabitə modemləri ilə bir və üç fazalı smart sayğacların istehsalı və təchizatı daxildir.Layihə başa çatdıqdan sonra Yunanıstanın Smart Grid şəbəkəsində 100 000-ə yaxın birfazalı smart sayğac və 3G rabitə modemli 140 000 üç fazalı smart sayğac təmin edilib və uğurla quraşdırılıb.Bütün sayğaclar 3-cü tərəf ITF-EDV Froschl HES/MDMS (Alman) ilə inteqrasiya olunub.

Müştəri Şəkilləri: